Bridgeclub Kompas
Kampioenen 2018-2019
Administratie
Personen die om administratieve redenen toegang hebben
   tot de administratie van Bridgeclub Kompas kunnen hier
met hun pincode inloggen.
Pincode:


 
Email Adressen
Bestuur Bestuur Kompas
(alle leden bestuur)
Voorzitter Dick Vlaar
(voorzitter@bckompas.nl)
Secretaris Karin Grooteman
(secretaris@bckompas.nl)
Penningmeester Hermen Meijerink  
(penningmeester@bckompas.nl)
TC Leden TC
(alle leden TC)
Wedstrijdleider Fred Wageman
(wedstrijdleider@bckompas.nl)
Ledenadministratie  Jan ten Berge
(ledenadministratie@bckompas.nl)
Formulieren Aanmelden als lid van Bridgeclub Kompas
door invullen van het