Algemene Leden Toegang Algemene Leden Vergadering
Datum: 5 september 2019
  • Notulen ALV 2018
  • Jaarverslag 2018-2019
  • Financieel verslag
  • Verslag Kascommissie
  • Mededelingen Technische Commissie
  • Competitie plan 2019-2020
  • Huishoudelijk Reglement
  • Competitiereglement
  • Reglement van Orde
  • Privacyverklaring

Vul uw NBB Lidnummer in om deze
documenten in te zien